top of page

Privacybeleid

Privacybeleid van Mike’s Mushin

 

Dit privacybeleid beschrijft hoe Mike’s Mushin persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en deelt wanneer u gebruik maakt van mijn diensten.
 

Welke informatie verzamel ik?
 

Wanneer u gebruik maakt van mijn diensten, kan ik de volgende informatie verzamelen:
 

 • Persoonlijke informatie: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht.
   

 • Gezondheidsinformatie: ik kan informatie verzamelen over uw gezondheid als u dit met mij deelt om u beter te kunnen ondersteunen bij uw coachingstraject.
   

 • Betalingsinformatie: ik verzamel informatie over uw betaalmethode en facturatiegegevens.
   

 • Informatie die u verstrekt: ik kan informatie verzamelen die u verstrekt tijdens coachingssessies, bijvoorbeeld over uw doelen en uitdagingen.
   

 • Wedstrijdvragen: Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd bent u akkoord dat ik u mag contacteren i.v.m nieuwsbrieven en acties.
   

Hoe gebruik ik deze informatie?
 

Ik gebruik de informatie die ik verzamel om mijn diensten te leveren en te verbeteren, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 

Dit omvat:

 

 • Het leveren van coachingsessies en andere diensten die u hebt aangevraagd.
   

 • Het communiceren met u over uw coachingstraject.
   

 • Het verbeteren van mijn diensten en producten.
   

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
   

 • Het beschermen van mijn rechten en eigendommen.
   

Met wie deel ik deze informatie?
 

Ik deel uw persoonlijke informatie niet met derden, behalve in de volgende situaties:
 

 • Wanneer ik uw toestemming heb.
   

 • Wanneer ik wettelijk verplicht ben om informatie te verstrekken, bijvoorbeeld aan belastingautoriteiten.
   

 • Wanneer ik samenwerk met derden om mijn diensten te leveren, bijvoorbeeld betalingsverwerkers.
   

Hoe bescherm ik uw informatie?
 

Ik neem redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Ik bewaar uw informatie alleen zolang als nodig is om mijn diensten te leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ik bewaar uw gegevens over een periode van 7 jaar.
 

Uw rechten
 

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie, deze te corrigeren, te beperken en te verwijderen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie en om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit.
 

Contact
 

Als u vragen of opmerkingen heeft over mijn privacybeleid of over hoe ik uw informatie gebruik, neem dan contact met mij op via info@mikesmushin.be

bottom of page